Zespół rzetelnych, otwartych na nowe wyzwania i własny rozwój prawników jest jedną z postaw naszego funkcjonowania. Drugą z nich jest doświadczenie zawodowe przekazywane z osoby na osobę. Mamy tu na myśli przede wszystkim:

umiejętność rozmowy z Klientem, która ma na celu poznanie jego potrzeb i wyłuskanie sedna problemów i oczekiwań.

Nie do przecenienia jest również:

zasób autorskich rozwiązań najróżniejszych problemów oraz projektów dokumentów (umów, pism procesowych, regulaminów itp.), które nasz zespół ma do dyspozycji.

Przez 26 lat naszego funkcjonowania na rynku usług prawniczych w naszych zbiorach znalazły się tysiące takich dokumentów z przemyślanymi i wielokrotnie zweryfikowanymi rozwiązaniami. Każdy taki dokument przy kolejnym wykorzystaniu był ponownie analizowany, poprawiany i modernizowany. ZOBACZ PRZYKŁAD

Jednocześnie w codziennej praktyce spotykamy się z dokumentami przygotowywanymi przez innych prawników i z nich również korzystamy bazując na tym co najlepsze, a odrzucając to, co jest nieprzydatne lub wadliwe.

Z naszych doświadczeń wynika, że bardzo wiele osób, w tym przedsiębiorców, nie zdaje sobie sprawy z ryzyka związanego z brakiem stałej opieki prawnej nad ich sprawami prywatnymi i biznesowymi. Obecna rzeczywistość prawna, ilość regulacji w każdej dziedzinie życia, poziom skomplikowania i zależności pomiędzy tymi regulacjami sprawiają, że:

prowadzenie działalności gospodarczej, czy nawet doraźnych interesów bez pomocy profesjonalnego prawnika łączy się z wysokim ryzykiem.

Ryzyko to związane jest nie tylko z potencjalną przewagą innych stron czynności prawnych, ale również z wyborem rozwiązań niekorzystnych na przykład z fiskalnego punktu widzenia, a w wielu przypadkach z zagrożeniem dokonania czynności wręcz prawnie nieważnych. Z tych względów pomoc prawna praktycznie przy każdej istotnej z punktu widzenia interesów, a w przypadku przedsiębiorców stała pomoc prawna, stały się obecnie nieodzowne.

Nasza wiedza, doświadczenie i profesjonalne podejście pozwoliły nam dobrze funkcjonować na rynku usług prawnych przez ostatnie 26 lat. Sprawnie poruszając się we wspomnianym na wstępnie gąszczu regulacji

zapewniamy Klientom bezpieczeństwo prawne, minimalizujemy ryzyka, optymalizujemy ich regulacje wewnętrzne i stosunki prawne z innymi podmiotami.