Adres

20-077 Lublin,
ul. Jasna 3/1

 

Kontakt

e-mail: biuro@kancelariahnh.pl
sekretariat: 081-534-75-45
fax: 081-534-75-44

O Kancelarii

Założona w 1991 roku w Lublinie, KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH A. Harańczyk, A. Natcyn, P. Harańczyk ma swoją siedzibę w Lublinie przy ulicy Jasnej 3/1.

KANCELARIA rozpoczęła swoją działalność 15 kwietnia 1991 roku jako pierwsza, prywatna kancelaria prawnicza w Lublinie utworzona przez radców prawnych. Założycielami byli: Aleksander Harańczyk i Stanisław Pęzioł. W 1997 roku jako partner do Kancelarii przystąpił radca prawny Artur Natcyn – wychowanek Kancelarii. W 1999 roku nastąpiła kolejna zmiana partnerów: odszedł mecenas Stanisław Pęzioł, który rozpoczął działalność samodzielną. Od 2005 roku, po zdaniu z wyróżnieniem egzaminu radcowskiego, partnerem Kancelarii jest radca prawny Piotr Harańczyk – również wychowanek.

Od momentu założenia Partnerzy Kancelarii postawili sobie za cel przygotowanie jej do kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców.

Na początku lat dziewięćdziesiątych KANCELARIA, oprócz wykonywania zwykłych czynności obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, była początkowo jedyną, a później jedną z niewielu, które uczestniczyły w pionierskiej działalności dotyczącej zmiany polskiego ustroju gospodarczego na terenie Lublina, Lubelszczyzny i ościennych województw. Opracowywaliśmy koncepcje prawno-organizacyjne przekształcania i(lub) restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych (także spółdzielni), obsługiwaliśmy procedury prawne tworzenia spółek prawa handlowego, w tym tzw. spółek pracowniczych, zapewniliśmy konsultacje dla zainteresowanych organów administracji państwowej i samorządowej. Oczywiście pomagaliśmy w tworzeniu całkiem nowych, prywatnych spółek prawa handlowego i cywilnych. Zebraliśmy w tym zakresie olbrzymie doświadczenia. Do większych osiągnięć tego okresu możemy zaliczyć:

Zdobyte doświadczenia pozwoliły nam rozwijać zakres czynności wykonywanych przez partnerów i pracowników Kancelarii oraz krąg podmiotów zainteresowanych naszą pomocą profesjonalną. Musimy zaznaczyć, że nasze zainteresowania obejmowały i obejmują w zasadzie wyłącznie problematykę prawną dotyczącą aktywności podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców), ale zdobyliśmy także doświadczenia w zakresie działalności fundacji, stowarzyszeń oraz szkół niepublicznych.

Dla zapewnienia pełnego wachlarza usług, również z pogranicza prawa i innych dziedzin, stale współpracujemy z najlepszymi na lokalnym rynku biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz innymi specjalistami, których wiedza i doświadczenie są niezbędne w każdej nowoczesnej i pragnącej rozwoju firmie.