Zespół prawników, który stworzyliśmy to ludzie, którzy dobrze się znają i sobie ufają. Są oni świadomi, że utrzymanie najwyższego poziomu profesjonalizmu wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy, ale też zawsze pamiętają o jednej  prawdzie:

Człowiek uczy się pokory przez całe życie

Nasza świadomość tego jakże ważnego ograniczenia ludzkich możliwości i niedoskonałości, ale również często ignorowanego, już wielokrotnie pomogła nam w optymalny sposób zabezpieczyć interes naszych Klientów, dzięki naszemu wyważonemu i rozsądnemu podejściu do ich oczekiwań.

Każdy z nas posiada pewien zakres specjalizacji, która jest rezultatem konkretnych doświadczeń w ramach naszej codziennej praktyki oraz osobistych preferencji zawodowych.

Dzięki temu nasza specjalizacja jest zawsze kombinacją wiedzy i praktyki.

 

 

 Partnerzy:

Piotr HARAŃCZYK, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (2000 rok). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, a ostatnio w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym, umowach komercyjnych, zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych, zagadnieniach prawnych transportu osobowego i ciężarowego, postępowaniu administracyjnym, prawie spadkowym i sprawach dotyczących nieruchomości. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego (w tym w zakresie obsługi prawnej) i komunikatywną niemieckiego. Interesuje się naukami przyrodniczymi, jest autorem i prelegentem kilku wykładów popularnonaukowych.

Artur NATCYN, magister prawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1991 rok). Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek handlowych, zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych i cywilnych, zagadnieniach prawnych transportu towarowego, prawie medycznym i szkodach medycznych, umowach o roboty budowlane, szkołach niepublicznych, a także w prawie o fundacjach oraz o stowarzyszeniach. Posiada komunikatywną znajomość języka angielskiego. Interesuje się filmem. Uprawa treking wysokogórski.

Radcy prawni:

Daniel Stelmasiewicz, radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalizuje się w prawie spółek, handlowym i cywilnym, jak również administracyjnym; zajmuje się sprawami legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce; wolny czas poświęca rodzinie oraz sprawom lokalnym jako członek Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie oraz wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Forum Rozwoju Lublina.

Ewelina Jemielniak, radca prawny. Absolwentka wydziału prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z kancelarią Radców Prawnych P. Harańczyk, A. Natcyn współpracuje od 2017 r. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się szeroko rozumianym prawie cywilnym i gospodarczym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w obszarze ochrony danych osobowych, w tym pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Prywatnie pasjonatka jeździectwa, książek oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

Bartłomiej Chomicki, radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2002 r.). Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie (2008 r.). Główne obszary jego praktyki zawodowej wiążą się z zagadnieniami przewozu towarów transportem drogowym, problematyką umów o dzieło oraz windykacją. W miarę możliwości czas wolny spędza na pieszych wędrówkach, o ile to możliwe w górach.

Aplikanci:

 Tomasz Płachecki  - aplikant radcowski pierwszego roku