Polskie prawo

System polskiego prawa to wciąż rozrastający się gąszcz regulacji najróżniejszych dziedzin życia gospodarczego, prywatnego i publicznego. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej ten gąszcz został dodatkowo otoczony lasem regulacji unijnych, który również systematycznie się powiększa. W systemie informacji prawnej Lex znajduje się obecnie 1.613.481 aktów prawnych, 1.745.866 orzeczeń sądów, 159.739 komentarzy i publikacji (dane na 21 kwietnia 2017 r.). Z internetowej strony Sejmu RP (www.sejm.gov.pl) wynika, że od początku obecnej kadencji uchwalone zostały 304 ustawy, natomiast w Dzienniku Ustaw RP od początku roku 2017 opublikowano 813 różnych aktów prawnych i obwieszczeń. W roku 2016 takich aktów prawnych i obwieszczeń opublikowano 2306 (www.dziennikustaw.gov.pl). Kodeks cywilny w roku 2016 był nowelizowany pięciokrotnie, a latach 2006-2016 trzydziestokrotnie. Ustawa o podatku od towarów i usług w latach 2006-2016 była nowelizowana 43 razy.