Nabycie przez spółkę akcyjną zakładu produkcyjnego. Wartość transakcji w przedziale: 3.500.000,00-5.000.000,00 zł.

 

Nabycie przez spółkę akcyjną zakładu produkcyjnego – było to trzecie podejście do nabycia tego zakładu. Wartość transakcji w przedziale: 3.500.000,00-5.000.000,00 zł.

Za każdym razem opracowywana była inna strategia negocjacyjna oraz projektowana inna umowa inwestycyjna. Negocjacje toczyły się łącznie na przestrzeni 2 lat. Transakcja obejmowała również zobowiązania w zakresie zmian statutu, uchwał organów spółek, restrukturyzacji zobowiązań handlowych, sprzedaży akcji. W sprawie wykorzystywaliśmy wiedzę z następujących dziedzin prawa: prawo spółek handlowych (spółka akcyjna), prawo cywilne (umowa sprzedaży, prawo rzeczowe – nieruchomości), prawo podatkowe (podatek VAT i podatek dochodowy od osób prawnych), prawo ochrony konkurencji i konsumentów,