Analiza roszczeń z punktu widzenia prawa materialnego (cywilnego, handlowego, pracy itd.)

Przygotowanie strategii procesowej

  • ustalenie rodzaju i zakresu roszczeń procesowych;
  • ustalenie jurysdykcji (sądy polskie czy zagraniczne)
  • ustalenie właściwego trybu postępowania;
  • zebranie materiału dowodowego;
  • podjęcie próby polubownego załatwienia sprawy

Przygotowanie pisma wszczynającego postępowanie lub odpowiedzi na pismo przeciwnika/uczestnika

Reprezentowanie Klienta przez sądem (na rozprawach, dalsze pisma procesowe)

Przygotowanie środków odwoławczych lub odpowiedzi na środki odwoławcze przeciwnika

Reprezentowanie Klienta przez sądem II instancji

Analiza możliwości złożenia środków zaskarżenia do Sądu Najwyższego

Przygotowanie środka zaskarżenia do Sądu Najwyższego i reprezentowanie Klienta w postępowaniu przez Sądem Najwyższym