• analiza postępowania przed organami administracyjnymi obu instancji;
  • sformułowanie zarzutów procesowych i materialno prawnych
  • przygotowanie skargi
  • przygotowanie skargi kasacyjnej