• zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa;
  • współpraca z organami ścigania w dochodzeniu/śledztwie;
  • zgłoszenie wniosku o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody;
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego (pokrzywdzonego) w postępowaniu sądowym.