Ustalenie kręgu spadkobierców

 • ustalenie drzewa genealogicznego;
 • poszukiwanie dokumentów z akt dawnych oraz z okresu II Wojny Światowej;
 • odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
 • badanie prawa właściwego dla daty śmierci spadkodawcy (w tym przepisów z okresu zaborów);

Wnioski o stwierdzenia nabycia spadku

 • zbieranie dokumentów spadkodawcy i spadkobierców;
 • wnioskowanie o dokumenty do instytucji zagranicznych;
 • przygotowanie wniosku

Badanie zakresu odpowiedzialności majątkowej spadkobierców za długi spadkowe

 • analiza zobowiązań spadkodawcy z wszelkich tytułów;
 • ustalenie masy spadkowej;
 • analiza odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkodawcy oraz za zobowiązania związane ze spadkiem po śmierci spadkodawcy;
 • doradztwo w zakresie wykonania zobowiązań spadkowych;

Doradztwo dla spadkodawców w zakresie rozporządzeń na wypadek śmierci, w tym testamentów