Pozwolenia na pracę i pobyt;

  • analiza możliwości uzyskania pozwolenia i właściwego trybu;
  • zebranie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku;
  • wypełnienie wniosku;
  • pomoc w trakcie wizyty wnioskodawcy we właściwym urzędzie;

Obywatelstwo polskie

  • analiza więzi z Polską i możliwości uzyskania/potwierdzenia obywatelstwa;
  • zebranie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku;
  • przygotowanie wniosku i reprezentacja wnioskodawcy w toku postępowania.

Nabywanie nieruchomości

  • analiza czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości;
  • zebranie dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku;
  • przygotowanie wniosku i reprezentacja wnioskodawcy w toku postępowania.