• opracowanie projektu statutu, aktu fundacyjnego;
  • obsługa formalnoprawna procedury utworzenia fundacji: współpraca z notariuszem,  przygotowanie dokumentów, w tym wniosku do sądu rejestrowego, wymaganych do zarejestrowania fundacji
  • bieżąca obsługa prawna fundacji