• opracowanie projektu statutu;
  • obsługa formalnoprawna procedury utworzenia stowarzyszenia: obsługa zebrania założycieli, przygotowanie dokumentów, w tym wniosku do sądu rejestrowego, wymaganych do zarejestrowania stowarzyszenia;
  • bieżąca obsługa prawna stowarzyszenia.