Prawo medyczne, w tym szkody medyczne;

 • umowy z personelem medycznym;
 • prawne aspekty procedur medycznych;
 • szkody medyczne z punktu widzenia zakładu leczniczego, lekarza i pacjenta;
 • umowy w ramach badań klinicznych;
 • umowy dotyczące abonamentowych świadczeń zdrowotnych

Transport towarów i osób;

 • umowy o przewóz krajowy i międzynarodowy;
 • dworce autobusowe;
 • zezwolenia, licencje;
 • kary;
 • dopłaty do biletów ulgowych;
 • rozkłady jazdy;
 • umowy przewozu;
 • zlecenia transportowe;
 • reklamacje;
 • szkody w transporcie.

Sprzedaż i naprawa samochodów;

 • umowy dealerskie;
 • procedury sprzedaży konsumenckiej;
 • regulaminy konkursów, promocji,
 • reklamacje i wady;
 • odszkodowania komunikacyjne – rozliczenia napraw powypadkowych;
 • umowy komisu;

Budownictwo infrastrukturalne, komercyjne i mieszkaniowe;

 • umowy o wykonawstwo generalne,
 • umowy o podwykonawstwo;
 • umowy deweloperskie;
 • wady, odszkodowania, kary umowne;

Odpowiedzialność członków zarządu i wspólników;

 • analiza zakresu odpowiedzialności ze względu na formę działalności i rodzaj zobowiązań;
 • analiza odpowiedzialności poszczególnych osób za konkretne zobowiązania;
 • przygotowanie strategii dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;

Handel krajowy i międzynarodowy: żywnością, AGD/RTV, inne

 • umowy handlowe z uwzględnieniem prawa międzynarodowego;
 • Incoterms;
 • ubezpieczenia w transporcie lądowym i morskim;
 • wady i reklamacje;

Produkcja: wyrobów z tworzyw sztucznych, części samochodowych, chemii i artykułów gospodarstwa domowego, inne

 • umowy dostawy,
 • umowy licencyjne, know-how;
 • umowy z dostawcami surowców, maszyn i urządzeń;
 • reklamacje;

Usługi: IT, wynajem sprzętu medycznego:

 • umowy o opracowanie oprogramowania, systemu, sieci,
 • umowy serwisowe;
 • umowy najmu sprzętu.

Prawo energetyczne:

 • doradztwo prawne i regulacyjne sektora energetyki
 • koncesje 
 • taryfy i cenniki, postępowania w zakresie zatwierdzania taryf,
 • reprezentacja przedsiębiorstwa energetycznego przed Prezesem URE w postępowaniach z zakresu prawa energetycznego oraz w procedurze odwoławczej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • analizy i opinie prawne z zakresu prawa energetycznego.