Analiza sytuacji i dobór trybu sprzedaży/zakupu;

Przygotowanie dokumentacji sprzedaży/zakupu

  • dokument o powołaniu zespołu negocjacyjnego, komisji przetargowej, itp.;
  • protokołowanie posiedzeń zespołu, komisji;
  • projekty oświadczeń, decyzji zespołu, komisji.

Przygotowanie regulaminu sprzedaży/zakupu, ogłoszeń, informacji dla potencjalnych kontrahentów;

Uczestnictwo w procedurze w charakterze członka zespołu;

Przygotowanie projektu umowy sprzedaży, dostawy, świadczenia usług;