• regulaminy pracy;
  • regulaminy wynagradzania;
  • układy zbiorowe pracy;
  • regulaminy zakładowych funduszy świadczeń socjalnych;
  • negocjacje ze związkami zawodowymi;
  • zwolnienia grupowe;
  • umowy o pracę, klauzule o poufności, umowy o zakazie konkurencji;
  • indywidualne sprawy pracownicze (zmiana i rozwiązanie umowy o pracę, kary porządkowe, odpowiedzialność materialna itp.);
  • bieżąca współpraca z działami HR;
  • umowy menadżerskie,  umowy zlecenia, umowy agencyjne, umowy o dzieło.