Nabywanie nieruchomości:

 • analiza stanu prawnego nieruchomości wybranych przez Klienta (np. uwarunkowania planistyczne, historia zagospodarowania, status właścicieli, zgodność dokumentów rejestrowych i wieczystoksięgowych ze stanem rzeczywistym);
 • przygotowanie nieruchomości do nabycia (np. procedury zmiany planu miejscowego, uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie decyzji środowiskowej, ustalenie właścicieli, aktualizacji i uzgodnienie dokumentów nieruchomości ze stanem rzeczywistym);
 • analiza oferowanej ceny wraz ze specjalistą rynku nieruchomości lub rzeczoznawcą majątkowym;
 • analiza opodatkowania sprzedaży;
 • przygotowanie umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży – we współpracy z notariuszem;
 • negocjacje z drugą stroną umowy;
 • zawarcie umowy sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości

 • analiza stanu prawnego nieruchomości Klienta (np. uwarunkowania planistyczne, historia zagospodarowania, status właścicieli, zgodność dokumentów rejestrowych i wieczystoksięgowych ze stanem rzeczywistym);
 • analiza możliwej do osiągnięcia  ceny wraz ze specjalistą rynku nieruchomości lub rzeczoznawcą majątkowym;
 • analiza opodatkowania sprzedaży;
 • przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (np. procedury zmiany planu miejscowego, uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie decyzji środowiskowej, aktualizacja i uzgodnienie dokumentów nieruchomości ze stanem rzeczywistym, uregulowania statusu współwłaścicieli);
 • wybór trybu sprzedaży nieruchomości (pośrednik, ogłoszenie, przetarg, itd.) i przygotowanie odpowiednich dokumentów np. regulaminu przetargu, umowy pośrednictwa;
 • przygotowanie umowy przedwstępnej, umowy sprzedaży – we współpracy z notariuszem;
 • negocjacje z drugą stroną umowy;
 • zawarcie umowy sprzedaży.

Ograniczone prawa rzeczowe;

 • użytkowanie;
 • służebności (przejazdu, przechodu, przesyłu, drogi koniecznej, itd.),
 • hipoteki;

Zakup i sprzedaż przedsiębiorstw lub ich części (udziałów/akcji)

 • analiza stanu prawnego i ekonomicznego przedsiębiorstwa wraz z zespołem doradców ekonomicznych i księgowych;
 • wycena wartości przedsiębiorstwa wraz z zespołem doradców ekonomicznych i księgowych;
 • przygotowanie strategii zakupu/sprzedaży, w tym wymaganych zmian dostosowawczych do potrzeb Klienta;
 • przygotowanie dokumentacji procedury sprzedaży (regulamin sprzedaży, memorandum informacyjne, lista dokumentów i oświadczeń, ogłoszeń, protokoły ze spotkań negocjacyjnych, itp.)
 • analiza podatkowa;
 • negacje z kontrahentami;
 • przygotowanie projektu umowy sprzedaży obejmującej m. in. majątek materialny, stosunki umowne, prawa na dobrach niematerialnych, zarządzanie w okresie przejściowym, dostęp do informacji, stosunki pracownicze, odpowiedzialność za zobowiązania.